REVOLUČNÉ  TECHNOLÓGIE
V STAVEBNOM PRIEMYSLE

 Svet revolučných stavebných technológií

  • Thermodul SYSTEM dodáva technológiu pre stavebný priemysel
  • Thermodul SYSTEM ponúka nové výrobné technológie pre výrobu strateného debnenia prvkov z EPS / Neoporu
  • S Thermodul SYSTEMom postavíte účinné tepelnoizolačné debnenie oveľa rýchlejšie.

Pracovnik - debnenie uvod-thermodulsystem-stavba2 uvod-thermodulsystem-stavba1 uvod-thermodulsystem-stavba3