REVOLUČNÉ  TECHNOLÓGIE
V STAVEBNOM PRIEMYSLE

 THERMODUL SYSTEM – celková koncepcia budúcnosti

THERMODUL SYSTEM historia inovacieNápad na nový výrobný proces stratených debnení prišiel na začiatku 90-tych rokov zo stavebnej praxe.
V dôsledku toho boli vyvinuté špeciálne stroje na výrobu tohto debnenia.

Od roku 2000 bolo za využitia tohto systému úspešne dokončených množstvo stavebných projektov hlavne v Rakúsku, Maďarsku a Rumunsku.

V Rumunsku bolo konceptom THERMODUL SYSTEM postavených aj viacero viacpodlažných bytových domov.

Náš debniaci systém je od januára 2001 patentovaný na celom svete. Kvalitu výrobku dokazuje množstvo ocenení a diplomov zo stavebných veľtrhov.